Om Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet i 1946. I dag har vi ca. 350 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere oppdelt i tre underavdelinger lokalisert til henholdsvis Rjukan, Notodden og Grenland, men organisajonen består nå av en hovedforening med et sentralt styre for hele foreningen. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Viken.

Klubbens formål er beskrevet i §2 i klubbens lover og "er å samle alle interesserte til felles arbeid for å høyne kvaliteten av våre fuglehundraser og fremme de sportslige og helsemessige verdier som fuglehundsporten gir". Dette oppnås ved å arbeide "for riktig behandling av hunder og for at aktiviteten med hund drives i verdige former. Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund. Arrangere fuglehundprøver og utstillinger - gjerne i samarbeid med andre foreninger."

Klubben ledes av et styre med flere definerte underutvalg som tilsammen som står for arrangement av foreningens medlemsmøter, dressurkurs, dressur hund/sau, skytetrening, prøvevirksomheten, instruksjonskurs i fjellet for nye og uerfarne medlemmer, samt utdannelse av dommere, instruktører og prøveledere m.v. Det er dessuten hovedstyret som representerer foreningen utad både overfor andre hundeorganisasjoner så som Norsk Kennel Klubb og Fuglehundklubbenes Forbund og myndigheter samt grunneiere og andre.

Klubben har stor aktivitet gjennom hele året. Det arrangeres 3 jaktprøver på høsten (hvorav to arrangeres samtidig - Høstprøve 2 og "Unghund Grand Prix") og de siste år 2 vinterprøver.

"Unghund Grand Prix" er et høystatusløp for unghunder med alder inntil 2 år som har oppnådd 1 premie i unghundklasse (1UK) på jaktprøve. Her blir hundene satt noe mer på prøve enn i de vanlige UK-konkurranser. Videre arrangerer klubben i samarbeide med tre andre foreninger den tradisjonsrike "Telemarksutstillingen" i månedsskiftet april/mai. Se oversikt over styret og de forskjellige under utvalg.

Klubben disponerer et ca 9 500 mål stort lirypeterreng for trening og prøver i traktene ved Møsvatn mellom Rjukan og Rauland (Skinnarbuterrenget). Terrenget er vanligvis godt besatt med fugl og særlig vinterprøvene har ry på seg for meget høye premieringsprosenter. Medlemmene i TFK har mulighet til å kjøpe treningskort for bruk av treningsterreng Skinnarbu - et område umiddelbart sør for Skinnarbu Nasjonaparkhotell. Treningskortet gir rett til bruk av treningsterrenget i tidsrommer 21 august til 31 mars påfølgende år (årskort) Vedr regler for salg og bruk av treningskort samt kartutsnitt over terrenhet med grenser, finnes dette under fanen "Aktiviteter i TFK" på nettiden
Som medlem vil du ha mulighet til å benytte deg av våre spesielle medlemstilbud, som nevnte treningsterreng, overnatting Skinnarbu Nasjonalparkhotell til rabbarte pris, forkjøp m.m.

Telemark Fuglehundklubb (TFK)

Telemark Fuglehundklubb ble stiftet 27.1 i 1946. I dag er vi ca. 350 medlemmer og er en av de største distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien, men disse ble slått sammen i 2019. Klubben har mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold, Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Epost: styret.tfk@gmail.com
Gregorius Dagsons gate 6
3746 Skien