TFK-styret har gledelig nok mottatt mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer som har sagt seg villig til å delta med dugnadsinnsats på den kommende NKK-utstillingen i Telemarkshallen i Bø 18 – 19 mars 2023. Behovet for dugnad på den tekniske arrangørsiden er stort og styret ønsker å komme med en ny forespørsel om det er flere medlemmer som kan stille seg til disposisjon. De som allerede har gitt positiv tilbakemelding på forespørselen fra medio november som kan leses under, trenger naturligvis ikke å gi oss noen ny tilbakemelding. Kan du som TFK medlem stille opp, er vi takknemlig for din tilbakemelding til styret.tfk@gmail.com – opplys helst da om mulig tid og aktivitet som kunne passe for deg.

TFKs innsats på NKK-utstillingen i Bø har i mange år vært den største dugnaden i klubbens regi, og har vært en særdeles god inntektskilde. Utstillingen i 2023 er under planlegging, denne vil kun gå over to dager lørdag 18. og søndag 19. mars.

TFK ønsker også i år å bidra på den tekniske siden av arrangementet og dette betyr at vi trenger frivillige til dugnad:

Fredag 17.03, ettermiddag, rigg

Lørdag 18.03, parkering, vakter, skrivere

Søndag 19.03, parkering, vakter, skrivere

Søndag 19.03 ettermiddag nedrigg

Har du mulighet å bidra, merk deg denne helgen og gi oss en foreløpig tilbakemelding om din mulighet for å delta på denne for klubben viktige dugnaden. Merk at dugnadsinnsatsen her vil naturligvis telle ved tildelingen av kommende sesongs treningskort på Skinnarbuterrenget.

Foreløpige opplysninger indikerer at opplegget vil bli litt annerledes i forhold til tidligere år – i form av forhåndsbetaling av parkering – inngang m.m. på vipps – mye av vår innsats vil dreie seg om kontroll av dette. Det vil komme mer informasjon og ytterligere detaljer rundt utstillingen senere.

Tilbakemelding om mulighet for dugnadsinnsats er svært velkommen og rettes til styret.tfk@gmail.com

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien