Generalforsamlingen (GF) i TFK skal etter våre vedtekter avholdes innen utgangen av februar hvert år. Etter de samme lover skal medlemmene ha informasjon om tidspunktet minst 8 uker før aktuell dato. Styret informerer med dette om at dato for klubbens generalforsamling 2023 er fastsatt til tirsdag 21.februar 2023.

Øvrige tidsfrister knyttet til GF er som følger:

Aktuelle forslag som skal diskuteres på GF skal være styret i hende innen 4 uker før GF.

Forslag til valg av styremedlemmer skal være valgkomiteen i hende innen 4 uker før GF.

Styret skal sende ut endelig informasjon om møtested agenda m.m. minimum 2 uker før dato for GF.

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien