Dessverre har NKK 14.januar sett seg tvunget til å avlyse den planlagte utstillingen i BØ-hallen 19 - 20 februar 2022 pga de fortsatt gjeldende pandemirestriksjonene. Dugnadsinnsats fra TFK medlemmene bortfaller derfor. Styret ønsker å takke de som allerede har meldt seg postive til dugnadsinnsats og håper vi kan benytte velvilligheten ved en senere anledning !

 

TFKs innsats på NKK-utstillingen i Bø har i mange år vært den største dugnaden i klubbens regi, og har vært en stor inntektskilde. Utstillingen i 2022 er under planlegging, denne vil gå over to dager lørdag 19. og søndag 20. februar. NKK vurderer at gjennomføringen av utstillingen er forenlig med de aktuelle pandemirestriksjonene. Fra TFK`s side håper vi også at utstillingen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

For TFK sin del betyr dette at vi trenger frivillige til dugnad:

Fredag 18.02: ettermiddag, rigg 10 personer

Lørdag 19.02: Parkeringsvakter 16 personer. Sonevakter 20 personer (hallen deles i 4 soner – vakt for inn- og utgang av sone - overvåkning spritdesinfeksjon hender m.m.) Skrivere 10 personer

Søndag 20.02: Parkeringsvakter, Sonevakter, Skrivere – som for lørdag

Søndag 20.02 ettermiddag nedrigg 10 personer

Har du mulighet å bidra,sett av denne helgen. Dugnad vil telle ved tildeling av treningskort på Skinnarbu fra kommende sesong – jfr «nyopprettede regler ved salg av treningskort» som finnes på foreningens internettside.

Har du pga lang reisevei behov for overnatting er dette organisert i hytter på lokal campingplass nær Bø-hallen – dugnadspersonell får også matservering i forbindelse med arrangementet.

Henvendelser om mulighet for dugnadsinnsats er svært velkommen. 

Rigg, parkerings-/sonevakter samt skrivere kan melde sin interesse på mail til: styret.tfk@gmail.com

Om behov for ytterlige praktiske opplysninger om dugnaden denne helgen kan følgende personer kontaktes:

Karl A Evensen 99460957

Svein Borgen 90041700

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien