Bruk av lufte-/treningsområdet er i ordensreglene begrenset til tidsrommet fra kl 08.00 til kl 22.00

Av hensyn til naboer i området, oppfordrer styret at medlemmene på lørdager søndager samt helligdager ikke benytter området før kl 10.00 på formiddagen. Denne tidsmessige begrensningen fremgår nå også av publiserte ordensregler for området.