Generalforsamlingen (GF) i TFK skal etter våre vedtekter avholdes innen utgangen av februar hvert år. Informasjon om tidspunktet for GF skal bekjentgjøres for medlemmene med frist 8 uker før aktuell dato.

Pga den aktuelle coronapandemien valgte TFK styret 02.02.21 å utsette datoen for den planlagte GF til mai 2021

Styret har i nytt møte 09.03 valgt å fastsette datoen for den utsatte generalforsamlingen til tirdag 11 mai 2021.

Hvorvidt GF kan avholdes med fysisk fremmøte alternativt via digitalt videomøte er avhengig av utviklingen av de aktuelle smittevernrestriksjonene nasjonalt og lokalt.

De formelle tidsfristene for GF i henhold til TFK lover endres således i forhold til ny dato 11.mai 21:

-          forslag fra medlemmene til behandling på GF må fremmes til  styret min 4 uker før GF

-          forslag på kandidater til valgene skal stiles til valgkomiteen 4 uker før GP

-          innkalling/informasjon med  dagsorden – med detaljer om sted tid (fysisk       fremmøte/digital videomøte) – med offentliggjøring avårsrapport + regnskap m revisjonsberettning + budsjett + valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres 2 uker før aktuell dato (hjemmeside/Facebook)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien