Innkalling til Generalforsamling

Det innkalles med dette til Generalforsamling i

Telemark Fuglehundklubb 27.02. 2018 på Pizzafjoset i Bø.

 

Kun de saker som er ført opp i innkallingen kan behandles.

På innkallingen skal følgende saker føres opp og behandles:

 

1. Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning

3. Regnskap i revidert stand.

4. Innkomne forslag.

5. Årskontingent for neste år.

6. Valg av hovedstyre.

7. Valg av revisor.

8. Valg av valgkomité.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være hovedstyret

v/ leder Halvor Ramtoft, e-post hramtoft@online.no

i hende senest fire uker før generalforsamlingen

 

Styret