I de publiserte ordensreglene for lufte-/treningsområdet er bruken av området begrenset til tidsrommet fra kl 08.00 til kl 22.00

I tillegg til dette SKAL området på lørdager søndager samt andre helligdager IKKE benyttes før tidligst kl 10.00 på formiddagen

Dette av hensyn til naboer i området og det presiseres at man i tillegg til denne tidsmessige begrensing i bruk, til alle tider skal vise tilbørlig hensyn og unngå sjenerende støy som vedvarende bjeffing, høyrøstet stemmebruk og liknende.

Styret i TFK

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien