Lufteområde Notodden 1Lufteområde Notodden 2

TFK`s etablering av lufte- og treningsområdet på Eriksrød i Skien har vært en suksess – området er flittig i bruk av medlemmene og benyttes også ved dressurkursene i TFK-regi.

Det har gjennom lengre tid blitt jobbet for å finne en egnet lokalitet for et tilsvarende lufte- og treningsområde på Notodden.

Det foreligger nå tilbud om leie av et område som skal være godt egnet - området er et jorde på i overkant av 15 mål beliggende på Vestsida ca 1 km sydover fra Ylikrysset og ca 10 min kjøring fra Notodden sentrum. Området ligger inntil Søndre Vestsidaveg og strekker seg ned til Heddøla.

I utgangspunktet trenger ikke området noen stor innsats for å rydde vegetasjon – men det trengs oppsetting av gjerde og porter på samme måte som i Skien og jordet må sannsynligvis slås et par ganger i løpet av sommeren. Grunneier har gitt tillatelse til eventuelt å sette ut benker og evt gapahuk om medlemmene ønsker dette.

TFK-styret ønsker å sjekke interessen blant medlemmene for dugnadsinnsats for å etablere dette som et tilbud på Notodden – idet prosjektet nok krever et visst minimumstall av dugnadsinteresserte. Dugnadsarbeidet vil naturligvis telle i forhold til tildeling av treningskort på Skinnarbu-terrenget.

Er du som TFK-medlem interessert i å bidra med dugnadsinnsats, bes du kontakte Tor Helge Steen

t-hsteen@online.no 906 49 484

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien