Bilde 034 2Bilde 035 2

Husk søknadsfrist for treningskort på Skinnarbuterrenget 31 mai  - søknader innkommet etter søknadsfristens utløp kan ikke påregnes å bli vurdert.

Mulighet for kjøp av treningskort på TFK`s treningsterreng Skinnarbu har vært svært populært blant klubbens medlemmer. Styret har over lengre tid hatt bekymring knyttet til potensiell overbelastning av terrenget som i tillegg til trening også benyttes til TFK`s jaktprøver.

Dette resulterte i at styret besluttet å utarbeide nye formelle regler for salg av treningskort fom sesongen 2022/23 – hvor hovedpunktene i reglene dreide seg om en viss begrensning i antall kort for salg samt ønske om å knytte korttildelingen opp mot dugnadsinnsats for klubben.

Styret ønsker også for kommende treningssesong 2023-24, å videreføre overnevnte hovedtrekk – dog med følgende endringer;

-       Det fastsettes ikke et forhåndsbestemt øvre antall treningskort, men styret forbeholder seg retten til fortløpende å vurdere antall kort for salg utfra antall søknader og en vurdering av belastingen av terrenget basert på praktiske tilbakemeldinger fra brukerne, inkludert resultatene på spørreundersøkelsen fra sesongen 2021-22

-       Styret ønsker fortsatt å knytte kortsalg opp mot dugnadsinnsats for foreningen; dvs ved svært høyt antall søknader forbeholde seg rett til å prioritere medlemmer med dokumentert dugnadsinnsats.

Søknadsfrist for treningkort for sesongen 2023-24 er fastsatt til 31.mai 2023 – pris på sesongkort som tidligere kr 2000,- Tildeling av kort i løpet av juli måned. Søkere bes summarisk nevne utført dugnadsinnsats for foreningen siste året i sin søknad – som sendes styret.tfk@gmail.com

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien