Generalforsamlingen (GF) i TFK skal etter våre vedtekter avholdes innen utgangen av februar hvert år. Etter de samme lover skal medlemmene ha informasjon om tidspunktet minst 8 uker før aktuell dato. Styret informerer med dette om at dato for klubbens generalforsamling 2022 er fastsatt til tirsdag 15.februar 2022.

Øvrige tidsfrister knyttet til GF er som følger:

Aktuelle forslag som skal diskuteres på GF skal være styret i hende innen 4 uker før GF.

Forslag til valg av styremedlemmer skal være valgkomiteen i hende innen 4 uker før GF.

Styret skal sende ut endelig informasjon om møtested agenda m.m. minimum 2 uker før dato for GF.

Vedr den praktiske avviklingen av GF er dette foreløpig ikke avklart. Ønske om forutsigbarhet i den aktuelle pandemisituasjonen tilsier at et digitalt videomøte nok vil være et realistisk alternativt også dette året.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien