Mulighet for kjøp av treningskort på TFK`s treningsterreng Skinnarbu har vært svært populært blant klubbens medlemmer og kortsalget har frem til nå vært tilnærmet fritt. Styret har pga dette hatt økende bekymring for muligheten av overbelastning av terrenget som i tillegg til trening også benyttes til TFK`s jaktprøver så vel høst som vinter. En god fuglebestand på våre jaktprøver er svært viktig for at TFK skal være en attraktiv prøvearrangør.

Dette har resultert i at styret har besluttet å utarbeide formelle regler for salg av treningskort fom sesongen 2022/23 - hovedpunktene i reglene er noe begrensning i antall kort for salg samt ønske om å knytte korttildelingen opp mot dugnadsinnsats for klubben.

Reglene er nå publisert på vår nettside under fanen «Aktiviteter i TFK» - «Regler treningskort»

Som et supplement til nye regler for salg av treningskort, er det i tillegg ønskelig å kunne få et inntrykk av den reelle belastningen på terrenget. Som et redskap i forbindelse med dette ønsker styret i TFK å få en tilbakemelding fra de medlemmene som har kjøpt treningskort for sesongen 2021-22 om deres bruk av og erfaringer på terrenget høst 2021 og vinter 2022

Denne evalueringen vil basere seg på to digitale googleskjema som vil sendes ut til de registrerte kortinnehaverne;

Første skjema medio desember 2021 som bes fylt ut og innsendt knyttet til erfaringer på treningsterrenget gjennom høstsesongen.

Skjema nummer to vil bli sendt ut primo april 2022 og skal dekke erfaringene fra vintersesongen.

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien