Medlemsmøte mattilsynet1Medlemsmøte mattilsynet2

Vel 40 medlemmer fant veien til Aanes Kafeteria tirsdagskvelden 02.11 for å høre på og delta i paneldiskusjonen med representanter fra Mattilsynet hvor tema var "dyrevelferd og jakthunddressur" TFK var så heldige denne kvelden å få besøk av veterinærene Gry Bø og Siv Mauland fra Mattilsynet. Disse redegjorde på en oversiktlig og enkel måte hvilke regler som idag er gjeldende i henhold til dyrevelferdsloven under praktisk dressurarbeid. Med utgagspunkt i praktiske saker Mattilsynet har arbeidet med som tilsynssaker, ble det en livig debatt knyttet til dette tema. Her fikk nok mange av medlemmene nyttig viten å ta med seg videre i sin praktiske hundehverdag og vi tror også at Mattilsynets representanter hadde nytte av å få tilbakemeldinger og synspunkter fra såvel erfarne og mer uerfarne hundeeiere i vår medlemsmasse. I tråd med TFK`s  formålsparagraf er det viktig at vi i våre aktiviteter "holder den dyreetiske fanen høyt" og det er særdeles gledelig at dette tema engasjerer og samlet en så stor gruppe medlemmer denne kvelden!

                

TFK`s lovverk definerer følgende formål for våre aktiviteter:

«TFK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. TFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.»

I praksis vil en stor del av våre aktiviteter være rettet mot arrangement av egne jaktprøver og videre deltakelse i andre foreningers / klubbers jaktprøver,  idet jaktprøvene ansees som det beste verktøy for å bringe frem de beste jakthundene ved målrettet avl.

For å kunne oppnå premier på jaktprøver kreves det en meget godt dressert hund.

Her vil ett av dressurkravene være umiddelbar ro etter stand og oppflukt av fugl – en øvelse som nok volder de fleste hundedressører mest arbeid og som erfaringsmessig i noen tilfeller kan kreve korreksjon av hund som ligger utenfor det som nå blir definert som akseptabelt i forhold til dyrevelferd.  Ro i oppflukt og skudd under praktisk jakt vil også ha et sikkerhetsmessig aspekt overfor hunden. En dyktig apporterende hund vil også være sentral i utøvelsen av human jakt – innøvelsen her kan i en del tilfeller kreve tvang (tvangsapport)

I media samt i fuglehundmiljøet har det den senere tid vært et betydelig fokus på hundedressur - også i positiv forstand – med fokus på positiv belønningsbasert hundedressur.

Men problematikken er altså fortsatt tilstede og formuleres som følger; er det dyreetiske lovverket/-retningslinjene som Mattilsynet forvalter delvis i uttakt med vår praktiske hundehverdag og dressur mot en AK/VK-premie og/eller en god jakthund?

Styret har ønsket at vi på medlemsmøtet i november skal fokusere på dressur – tidligere har vi hatt en mengde interessante innlegg over tema hundedressur – som klart viser at det er mange forskjellige veier til å lykkes.

Vi tror at medlemmene kunne ha stor nytte og interesse av å få belyst denne problematikken fokusert på grenseoppgangen mellom etisk og uetisk hundehold og hundedressur på dette medlemsmøte.

Vi har vært så heldige å få to representanter fra Mattilsynet til å delta på vårt medlemsmøte på Aarnes Kafeteria tirsdag 02.11.2021 kl 18.30 – dette møtet vi bli lagt opp som en paneldiskusjon med informasjon fra Mattilsynet om det gjeldene regelverk samt innspill med praktiske problemstillinger fra erfaren TFK-medlem. I diskusjonen ønsker vi også innspill og deltakelse fra fremmøtte medlemmer.

Vi ser frem til en interessant og lærerik kveld.

I pausen vil det bli servert varme karbonadesmørbrød – kaffe – mineralvann - frukt. Ingen betaling for fremmøtte medlemmer.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien