Styret i TFK har idag fått melding fra Norsk Kennelklubb om at den planlagte NKK-utstillingen i Bø 20 -21 februar 2021 er avlyst pga pandemisituasjonen. Styret ønsker å takke alle som har hatt en positiv innstilling til dugnadsinnsats ved dette arrangementet.