Dressurkurset arrangeres over 7 kvelder. Planlegges ferdig til ST HANS. Kurset blir på Nord enden av Stevneplassen Skien. Kurset starter kl 1800.  Start 12 mai.

Dressurkursets hovedmål er å få en dressert hund etter kurset, det blir hovedvekt på appelldressur første delen og så blir det lagt vekt på innkalling, sitt, sitt i ro, dekk og bli liggende. Line-føring er inngangsbrikken til lydighet, der får en inn samarbeidet mellom hund og fører.

Apportkurs: Her blir eier instruert i de forskjellige fasene som en lydighetsapportør må igjennom. Her er egen arbeids innsats som teller.

En av fuglehundens viktige oppgaver er å bistå med å hente påskutt vilt og bringe det til fører raskt og effektivt, slik at viltet ikke utsettes for unødvendige lidelser. Målsetningen med kurset er at dere skal få en lydig og arbeidsglad hund som apporterer alt.
Det vil bli anledning til å ta apportbevis ved kursslutt for de som ønsker, og så håper vi selvsagt kurset skal motivere til å trene mer apport og forhåpentlig starte på apportprøve.

Det blir i år anledning til å melde på valper fra 4-9 mnd. Valpekurset går ut på å lære valpen «hus dressur» dvs. at valpen skal lære at den kan være med oss uten å være hovedpersonen hele tiden. Det blir fokus på at valpen skal tidlig kunne håndteres- klippe negler, se på tenner etc. Av appelldressur så er det lineføring, sitt og kom som blir tema.

Alle er velkommen, uansett nivå.

For hunden som skal delta på apportkurset, så er det er en fordel at hunden kan holde en apportbukk før kursstart, men vi tilrettelegger selvsagt til den enkelte fører/hund. Vi legger også inn økter med lydighet underveis på kurskveldene. For at apportbeviset skal være gyldig må hunden være over 9 mnd. når den avlegger apportprøven.

Og sist, men ikke minst - fører må legge ned trening alle dager mellom kurskveldene.

Instruktører er Sven Tore Kittilsen, Åse Irene Furuheim, Katrin Gonsholt

Påmelding til Sven Tore Kittilsen telefon 991 59 941. E-post: sve-k@online.no

V/V Odd stadion Skien - heia ODD!!!!!!!!

Pris for medlemmer kr.  1000,- betales ved kursstart.

Kan betales til konto: 2635.17.16052 eller til  VIPPS nr : 86181 merk dressurkurs.