Styret i Telemark Fuglehundklubb har i dag 20.09. besluttet å avlyse Høstprøve 2, helgen 27.-29. september.

Bakgrunnen for dette er at sykdomsbildet som har rammet hundemiljøet fortsatt er uavklart, og vedtak om innstilling av fuglehundprøver fra NKK ikke er opphevet.

Styret og prøvekomiteen i TFK har frem til sent torsdag kveld jobbet for at jaktprøven skal kunne arrangeres som normalt. Da vi til nå ikke har fått noen informasjon som tilsier en endring i sykdomsbildet og det fortsatt registreres nye tilfeller, har styret besluttet å avlyse arrangementet. Hensynet til dyrevelferd og «føre var» prinsippet for å unngå videre smitte har veid tungt i denne avgjørelsen. TFK er ute med en avlysning nå så deltagere informeres tidligst mulig, slik at de kan endre sine planer for helgen og slipper belastningen ved en sen avlysing.

Prøvekomiteen og styret i TFK beklager på det sterkeste ovenfor påmeldte deltagere og samarbeidspartnere.

Informasjon om tilbakebetaling av startkontingent vil bli publisert etter helgen.

Karl Andre Evensen
Leder, Telemark Fuglehundklubb