rjukan 2 vinter2016

 

Prøvereferat:

Tusen takk til dere grunneiere.


På prøvens første dag var det ett fantastisk vær, og samtlige 5 terrenger vi hadde til disposisjon kunne by på mye fugl. 11 vk premieringer på to partier, samt mange premier i kvalitetspartiene er bevis for dette. De to andre dagene var det mer grått vær, og til tider tåke.  Totalt var det drøye 160 startende, og med 42 premieringer vil det si en premieringsprosent på ca. 25%. I og med at dette var ganske likt som på forrige prøve, har de som har valgt å starte på Rjukan hatt gode muligheter denne vinteren.

I vk finalen var det tilslutt ES Kaldalons Saga til Thomas Bull Enger som stakk av med seieren.


At vi i TFK har vært litt forvente, har blitt ganske så tydelig på både denne og forrige prøve. Vi har som tidligere skrevet, hatt sekretariat og opprop på Raulandsakademiet. Dette ligger ca. 12 km fra det nærmeste terrenget i Silkedalen. Prøveleder har blitt nedringt av deltakere som har funnet det for langt å reise, og bedt prøveledelsen organisere alternative oppmøteplasser rett i terrenget. Det har vi sagt nei til. Både fordi vi ikke ønsker å risikere å sende folk på feil sted, og dels fordi det genererer ekstra arbeid med å holde en slik oversikt.


Som prøvens leder, vil jeg takke alle dommerne som stilte opp for oss for å få gjennomført arrangementet. Takk til Arne Abel-Lunde som påtok seg vervet som NKK representant, og en særskilt takk til Toruf Eriksen, Janne Karlsen og Terje Hessevik som var med i prøveledelsen og fikk loset prøva trygt i havn. En takk rettes også til Raulandsakademiet for prima mat, service og forpleining.
Kyrre Rørstad, prøveleder

 

Dreiebok VK finale:

Dreiebok VK finale TFK vinterprøve 2, 2/4-16
 
Følgende hunder hadde kvalifisert seg til start:

1.P Østagløttens Mattis, Qvarstein, Helge
2.ES Hågakollens Conan The Barbarian, Aanesen, Finn Otto
3. P Prick, Per G. Zakkariassen
4. IS J-Tyfon Av Kjerringholm, Halvorsen, Randi
5. ES Sydvinens Rill, Osberg, Lene
6. GS Rypedalens Biff, Gilhuus, Morten/Haugsvær, Kate
7. KV Itzas Lind, Furuheim, Åse Irene
8. ES Vigdaætts Frøya, Watle, Per Arne. Trekkes pga skade
9. ES Kaldalons Saga, Enger, Thomas Bull
10. ES Bjørkvattnets V Laaste Kans, Elvestad, Petter
11. ES Krokstøens Trym, Liljedal, Skjalg
12. ES Berkjestølens Alle, Friis, Pål
13. GS Solheimstulens Brando, Pahlm, Bjørn
14. ES Ryghåsens Arn, Ryghseter, Lewi
15. IS Tintoramas Zn Stolt, Steinsvik, Reidar
 
Terreng Bossbøen Vest

1. slipp: Conan mot Mattis. Conan fører slippet, Mattis holder klassenivå.
Conan over Mattis
2. slipp: Prick mot Tyfon. Prick fører slippet på bedre reviering. Tyfon holder godt klassenivå. Prick støkker og respekterer.
Tyfon over Prick.
Rangering: 1 Conan, 2 Mattis, 3 Tyfon, 4 Prick
3. slipp: Rill mot Biff. Biff fører slippet. Rill blir ensidig, åpen og egenrådig. Rill får ett prima fuglearbeid med djerv reis. Noe slurvete apport. Rill over Biff.
Rangering: 1 Rill, 2 Conan, 3Mattis, 4 Tyfon, 5 Prick, 6 Biff
4. Slipp: Saga mot Lind. Saga jakter glimrende. Stand på Saga der Lind går forbi. Saga reiser villig og presist. Utreder og apporterer meget godt. Saga over Lind. Lind utgår.
Rangering: 1 Saga 1 fmr, 2 Rill fmr, 3 Conan, 4 Mattis, 5 Tyfon, 6 Prick, 7 Biff
5. slipp: Kans mot Trym. Begge jakter meget godt med Kans i føringen. Stand på Trym, Kans går forbi, Trym løser ut uten å presentere fugl. Trym over Kans. Kans utgår. Trym har 7 min til gode
6. slipp: Alle mot Brando. Alle holder klassenivå med noe variabel intensitet. Brando blir borte og utgår. Alle over Brando. Trym settes på.
7.slipp. Alle mot Trym. Trym fører slippet og jakter meget godt. Alle holder klassenivå. Alle får en stand hvor rype letter utenfor jaktbart hold. Alle over Trym.
Rangering: 1 Saga 1fmr, 2 Rill 1fmr, 3 Alle, 4 Conan, 5 Mattis, 6 Tyfon, Prick, 8 Trym, 9 Biff
8. slipp. Arn mot Stolt. Arn jakter prima med stort format. Stolt mangler intensitet og format. Arn over Stolt som utgår.
Rangering etter runde 1: Saga 1fmr, 2 Rill 1fmr, 3 Alle stand, 4 Arn, 5 Conan, 6 Mattis, 7 Tyfon(sjanse), 8 Prick(støkk,sjanse), 9 Trym(slått), 10 Biff(slått)

Runde 2:  Mattis mot Prick
                  Conan mot Tyfon
                  Rill mot Saga
                  Biff mot Trym
                  Alle mot Arn
9. slipp: Mattis mot Prick. Begge jakter meget godt med Prick i føringa med bedre og større format. Prick over Mattis
Rangering; 1 Prick, 2 Mattis
10. Slipp: Conan mot Tyfon. Conan jakter glimrende. Tyfon blir noe rettskåren. Conan over Tyfon
Rangering: 1 Conan, 2 Mattis, 3 Prick(støkk), 4 Tyfon(sjanse)
11. slipp: Rill mot Saga. Saga jakter prima. Rill henger og må utgå. Saga over Rill. Biff settes på
12. slipp: saga mot Biff. Saga fører slippet og går meget godt. Biff holder godt klassenivå. Begge pådrar seg tomstand. Saga over Biff
Rangering: 1 Saga 1fmr, 2 Conan, 3 Mattis, 4 Prick(støkk) 5 Tyfon(sjanse), 6 Biff(slått,TS)
13 slipp: Trym mot Alle. Trym fører slippet helt klart. Trym over Alle
Rangering: Saga 1 fmr, 2 Alle(stand), 3 Conan, 4 Mattis, 5 Prick(støkk), 6 Tyfon(sjanse), 7 Trym(slått), Biff(slått,TS)
14.slipp: Arn mot Mattis(3.slipp). Arn fører slippet, men blir etterhvert borte. Mattis får stand uten å presentere fugl. Dette gjentar seg en gang til. Mattis over Arn som utgår.
Rangering: 1 Saga 1fmr, 2 Alle(stand), 3 Conan, 4 Mattis(2 TS), 5 Prick(støkk), 6 Tyfon(slått), 7 Trym(slått), 8 Biff(slått,TS)

Runde 3: Alle mot Prick
                Tyfon mot Saga
                Biff mot Trym
                Conan
15. slipp: Alle mot Prick, Prick blir mye borte, Alle støkker og blir urolig. Begge utgår
Rangering: Mattis(3 slipp)
16. slipp: Tyfon mot Saga. Saga jakter glimrende. Tyfon blir borte. Saga får nytt fuglearbeid med djerv reis. Tyfon utgår.
Rangering: 1 Saga 2fmr, Mattis( 2 TS)
17. slipp: Biff mot Trym. Biff fører slippet. Biff fester stand og reiser i 2 etapper. Rype letter upresist til siden. RIOS. Apport ok.
Rangering: Saga 2 fmr, Biff 1 fur(slått,TS), Mattis(2 TS)
18 slipp: Conan mot Biff. Conan blir noe ensidig. Biff går svært godt. Biff over Conan

Rangering:
1.VK m/CK til ES Kaldalons Saga, 2 fuglearbeid m/reis
2.VK til GS Biff

Tusen takk for en trivelig dag i fjellet, hilsen dommerne
Lasse Kvam og Arne Abel-Lunde
 
Premieliste for fredag, lørdag og søndag:
 
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien