Oppdatering av regler for salg av treningskort på Skinnarbuterrenget fom sesongen 2023-24:

Styret ønsker også for kommende treningssesong 2023-24, å videreføre de tidligere utarbeidede hovedtrekkene for salg av treningskort – dog med følgende endringer;

-       Det fastsettes ikke et forhåndsbestemt øvre antall treningskort, men styret forbeholder seg retten til fortløpende å vurdere antall kort for salg utfra antall søknader og en vurdering av belastingen av terrenget basert på praktiske tilbakemeldinger fra brukerne, inkludert resultatene på spørreundersøkelsen fra sesongen 2021-22

-       Styret ønsker fortsatt å knytte kortsalg opp mot dugnadsinnsats for foreningen; dvs ved svært høyt antall søknader forbeholde seg rett til å prioritere medlemmer med dokumentert dugnadsinnsats.

 

Mulighet for kjøp av Treningskort på TFK`s treningsterreng Skinnarbu har vært svært populært blandt klubbens medlemmer og kortsalget har frem til nå vært tilnærmet fritt. Styret har pga dette hatt økende bekymring for muligheten av  overbelastning av terrenget som i tillegg til trening også benyttes til TFK`s jaktprøver.

Dette har resultert i at styret har besluttet å utarbeide formelle regler for salg av treningskort fom sesongen 2022/23 - hovedpunktene i reglene er noe begresning i antall kort for salg samt ønske om å knytte korttildelingen opp mot dugnadsinnsats for klubben.

Reglene for salg av kort på treningsterreng Skinnarbu vil fra 2022 være som følger:

Antall kort : Det skal selges inntil 60 kort i 2022.  Dette for å begrense treningstrykket og for å stimulere til dugnadsarbeid. Kortsalg skal balansere for leie av terrenget, og eventuelle utgifter (lage kort, skilting etc.)  Medlemmer som ikke får kort er heller ikke med i finansieringen av terrengleie.

Prioritering: Det er dugnad for klubben som gir prioritering ved tildeling av kort. Det som teller er: Dugnad på utstillinga i Bø, dugnad på utstillinga på Stevneplassen (1 dags arbeid på utstilling gir 1 dugnadspoeng, 2 dagers arbeid på utstilling gir 2 dugnadspoeng, 3 dager gir 3 dugnadspoeng)

Instruktør dressurkurs gir 3 dugnadspoeng. Hund/sau gir 1 poeng pr dag du trykker/skriver.  Styredeltakelse gir automatisk mulighet for å kjøpe treningskort. Deltakelse i prøveledelse gir automatisk mulighet for å kjøpe treningskort.

Ved eventuell tildeling går 3 dugnadspoeng foran 2 poeng, 2 dugnadspoeng går foran 1 poeng og 1 dugnadspoeng går foran medlemmer uten dugnadspoeng.

Dugnadsdager med detaljer om hva du som medlem har deltatt på, må oppgis ved søknad om kort.

Styret eller den/de som styret delegerer ansvaret til, tildeler kortmulighet prioritert etter dugnadspoeng. Ved likt antall dugnadspoeng avgjøres korttildeling ved loddtrekning.

Det skal i 2022 ikke deles ut gratiskort!

Kortet er strengt personlig og gjelder kun egne eide hunder, dog kan kun 1 hund slippes av gangen i treningsterrenget. Husstandsmedlem kan trene SAMMEN med kortinnehaver, som har fått tildelt kort.

Rapportering: For å kunne danne seg et bilde av belastningen på treningsterrenget vil det bli utarbeidet to rapporteringsskjema for 2021-22 sesongen, og som sendes ut digitalt til de som har fått kort denne treningssesongen. Det første skjema sendes ut medio desember 2021 for å evaluere høsten 2021 og et nytt tilsvarende skjema som sendes ut digitalt i slutten av mars 2022 for å evaluere vintersesongen2022.

Detaljer som ønskes belyst i evalueringsskjemaene er antall dager den enkelte har benyttet terrenget,  omtrentlig antall sette ryper pr gang, antall personer du ser som trener hund i terrenget,  antall ganger du må vike av pga andre som trener for å unngå « kollisjon».

Dette vil hjelpe styret i vurderingen av hvor mange kort som kan selges i påfølgende sesonger.

Søknadsfristen for kort neste år er 30. mai 2022. Tildeling av kort i juli.»

Skinnarbu kart

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien