TFK-styret har gjennom høst 2020 etablert et inngjerdet lufte-/trenings-/dressurområde på Eriksrød nord for Skien sentrum.

Her har vi fått stilt et område på ca 16,5 mål til bruk under fremtidige dressurkurs samt til lufting, fysisk- og sosial trening m.m. for våre medlemmer med deres hunder.

Området befinner seg direkte på østsiden av Luksefjellveien ca midt mellom avkjøringen til Grenland Golfklubb på Jønnevald og Modammen - avkjøring fra hovedveien (til høyre i retning fra Skien sentrum) svarende til Luksefjellveien 750 - se kartskisse under.

Styret håper området kan benyttes av foreningens medlemmer for positive aktiviteter for hund med eier.

Hundene kan her løpe fritt sammen med andre hunder – dressurmomenter kan øves og det håpes på hyggelig og lærerikt sosialt samvær også for eierne rundt bålpanne.

Følgende ordensregler gjelder for bruk av området

 • Brukere må være medlemmer av Telemark Fuglehundklubb
 • Det må vises hensyn til naboer – spesielt unngå sjenerende støy som vedvarende bjeffing og liknende
 • Bruk av startpistol er ikke tillatt
 • Bruk av området begrenses til tidsrommet 08.00 - 22.00               
 • Av hensyn til naboer og andre bes det om at man på lørdag og søndager samt andre helligdager ikke benytter området før kl 10.00 på formiddagen.
 • Hunder som mistenkes å ha smittsom sykdom eller har vist aggresjon i forhold til andre hunder/mennesker har ikke tilgang.
 • Brukere må ta hensyn til hverandre og hverandres hunder
 • Vær spesielt aktsom om tispe med løpetid skal luftes på området
 • Bruk av området skjer på eget ansvar og hundeeier er selv ansvarlig for skader på egen hund – andre hunder - mennesker og annet under bruk av området jfr Hundelovens paragraf 27
 • Rydd opp eget søppel og så lang det er mulig ta opp hundens ekskrementer
 • Vær nøye med å lukke port ved inn- og utgang til området
 • Bruk av området kan begrenses ved evnt planlagte klubbaktiviteter som dressurkurs og liknende – se TFK’s nettside
 • Området vil gjennom vinterhalvåret i perioden med skiføre/løypekjøring være stengt for aktivitet pga at grindene inn- og ut av området må demonteres pga organisert løypekjøring gjennom området – dette vil det også informeres om på nettsiden.

Ved ytterligere spørsmål om praktisk bruk av området kan styret i TFK kontaktes – se hjemmeside.

Styret ønsker velkommen til hyggelig og positiv bruk av området for alle medlemmer i TFK med hunder !

Kart lufteområde 2

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien