Årshjul 2023

Et "årshjul" for TFK er en oversikt over aktiviteter og evnt frister til bruk for såvel medlemmer i TFK samt styrerepresentanter.

Århjulet har den fordel at det kan gi et raskt overblikk over totalaktiviteten gjennom året - men også klare svakheter idet det er vansklig å få definert inn alle aktiviterer med eksakte datoer for gjennomføring. Spesielt gjelder dette avvikling av medlemsmøter med detaljer over tema - foredragsholdere m.m....

En mer detaljert kronologisk oversikt over alle planlagte aktiviteter i TFK inkludert medlemsmøter arbeider styret med og denne vil etterhvert foreligge på denne siden. Foreløpig publiseres årshjulet som en oversikt med overnevnte reservasjoner.

 

Aktiviteter 2023

GeneralforsamlingGeneralforsamling avholdes på Aarnes Kafteria Gvarv tirsdag 21 februar 2023 - deltakelse ved teamsoppkobling også mulig. Referat fra GF under fanen "Om TFK" / "Styret i TFK og styrets arbeid"

Rjukan Vinter 1 avholdes med Skinnarbu Nasjonalparkhotell som prøvekvarter 10-12 mars 2023 Prøveleder Per G Zakariassen

Rjukan Vinter 2 avholdes med Skinnarbu Nasjonalparkhotell som prøvekvarter 24 - 26 mars 2023 Prøveleder Jon Kristen Bosvik

 

Medlemsmøter/-aktiviteter:

3

Telemark Fuglehundklubb inviterer til familiedag med grilling og leirdueskyting mandag 01.05.2023 på Porsgrunn JFF`s  skytebane Ballestadhugstet i Oklungen

Nærmere opplysninger vil bli publisert på vår nyhetside.

 

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien