Årshjul 2022

Et "årshjul" for TFK er en oversikt over aktiviteter og evnt frister til bruk for såvel medlemmer i TFK samt styrerepresentanter.

Århjulet har den fordel at det kan gi et raskt overblikk over totalaktiviteten gjennom året - men også klare svakheter idet det er vansklig å få definert inn alle aktiviterer med eksakte datoer for gjennomføring. Spesielt gjelder dette avvikling av medlemsmøter med detaljer over tema - foredragsholdere m.m....

En mer detaljert kronologisk oversikt over alle planlagte aktiviteter i TFK inkludert medlemsmøter arbeider styret med og denne vil etterhvert foreligge på denne siden. Foreløpig publiseres årshjulet som en oversikt med overnevnte reservasjoner.

 

Aktiviteter 2023

GeneralforsamlingGeneralforsamling avholdes på Aarnes Kafteria Gvarv tirsdag 21 februar 2023 - deltakelse ved teamsoppkobling også mulig. Referat fra GF under fanen "Om TFK" / "Styret i TFK og styrets arbeid"

Rjukan Vinter 1 avholdes med Skinnarbu Nasjonalparkhotell som prøvekvarter 10-12 mars 2023 Prøveleder Per G Zakariassen

Rjukan Vinter 2 avholdes med Skinnarbu Nasjonalparkhotell som prøvekvarter 24 - 26 mars 2023 Prøveleder Jon Kristen Bosvik

 

Medlemsmøter/-aktiviteter:

Telemark Fuglehundklubb inviterer til familiedag med grilling og leirdueskyting søndag 01.05.2022 på Porsgrunn JFF`s  skytebane Ballestadhugstet i Oklungen

Ta med gevær, grillmat og hele familien. Vi starter klokke 12.00 Ammunisjon i kal 12 selges på banen – husk å ta med kontanter for betaling av lerduer og skudd - de som benytter kal 20 må ta med egen ammunisjon. Benytt dagen til å stifte bekjentskap med miljøet i TFK – alle er velkomne !

 

Tirsdag 04 oktober Aarnes Kafeteria Gvarv  Medlemsmøte med tema praktisk dressur av fuglehund. Nærmere opplysninger knyttet til tema og foredragsholder kommer senere og legges ut på nyhetssiden

 

Tirsdag 01 november Aarnes Kafeteria Gvarv  Medlemsmøte. Velkjente Bjørn Sjurseth holder innlegg knyttet til praktisk dressurarbeid av stående fuglehund. Nærmere opplysninger legges etterhvert ut på nyhetssiden

 

Tirsdag 06 desember - Juletallerken/Juleavsluttning Kikuthytta Skien. Nærmere invitasjon publiseres på nyhetssiden.

 

Telemarkutstillingen - eksteriørutstilling gruppe 6 og gruppe 7 (fuglehunder) arrangeres på Stevneplassen i Skien søndag 08 mai 2022 - påmeldingsfrist 24 april.

Forberedende ringtreningskurs gjennomføres på parkeringsplassen hos C Coward på Kjørbekk Skien mandga 02 mai 2022 kl 18.00,    Ytterligere opplysninger om utstilling og ringtrening finnes på nyhetsiden.

 

Dressurkurs Grenland og Notodden vår 2022:

Dressurkurs vår 2022 arrangeres med to paralelle praktiske kurs henholdsvis i Grenland på Eriksrød Skien samt på Notodden.  I Skien praktiske kvelder påfølgende tirsdager fom 03 mai. På Notodden påfølgende torsdager fom 05 mai.Innledende teorigjennomgng på Aarnes Kafeteria Gvarv onsdag 27.04 kl 18.30.

Ytterligere opplysninger inkludert nærmere vedr påmelding på nyhetssiden.

 

Aversjonsdressur hund-sau 2022 i Grenland og Rauland. TFK arrangerer aversjonsdressr hund-sau henholdsvis i Grenland og Rauland etter mønster fra tidligere år. Informasjon om nærmere detaljer publiseres på nyhetsiden innen medio mai 2022.

 

Dugnad på lufte- treningsområdet Eriksrød i Skien onsdag 25.mai fra kl 17.00.  Se nyhetsiden for nærmere informasjon

 

Fortsettelse av aversjonsdressur hund-sau i Grenland i august 2022.

Aversjonsdressur hund-sau i Grenland gjennomføres hos saueeier Per Anders Tufte – parkering ved avkjøringen til Luksefjellveien 350 nord for Skien sentrum (blir skiltet)

Vi tar sikte på å tilby aversjonsdressur ved våre autoriserte instruktører på følgende 3 tirsdager i august:

                         - tirsdag 02 august

                         - tirsdag 09 august

                         - tirsdag 16 august

Forhåndsbestilling av time via digitalt skjema som finnes på foreningens nyhettside.

 

Nybegynnersamling høyfjell august 2022 Vierli. Planlegges helgen 19 - 21 august 2022.Nærmere informasjon inkludert detaljer vedr påmelding, er nå publisert på nyhetssiden.

 

Medlemsmøter høst 2022 - planlegges arrangert på Aarnes Kafeteria Gvarv på følgende datoer og med følgende foredragsholdere:

     - tirsdag 04 oktober kl 18.30  Astrid Weider Ellefsen

     - tirsdag 01 november kl 18.30  Bjørn Sjurseth

Tema for medemsmøtene er praktisk dressur av fuglehunder - nærmere detaljer inkludert presentasjon av foredragsholderne, vil bli publisert på nettside og Facebookside i god tid før de aktuell datoer.

 

Klubbmesterskap høyfjell - åpent styremøte - julebord Skinnarbu lørdag 03.12.2022   - se nærmere informasjon på nyhetsiden

 

Juleavsluttning/Juletallerken tirsdag 06.12.2022 på Kikuthytta Skien.

Se nyhetssiden vedr ytterligere detaljer.  

Telemark Fuglehundklubb

Telemark Fuglehundklubb (TFK) ble stiftet 27.1 i 1946. I dag har vi ca. 300 medlemmer og er dermed en av de største såkalte distriktsklubbene i landet. Klubben var tidligere lokalisert på Rjukan, Notodden og Skien. men disse er nå slått i sammen fra 2019. Klubben har dessuten mange medlemmer utenfor fylket, både i Agder-fylkene, Vestfold og i Oslo og Akershus.

Kontakt TFK

Telemark Fuglehundklubb

Mail: styret.tfk@gmail.com

Øvre Vindalen 10
3728 Skien